Adresa: Pašage Mandžića 93, 75000 Tuzla
Telefon: +387 35 258 267
Subota, 01 April 2023 17:01

EKO TV

eko_tv_profilna_1-1.0x260.jpg?nc=1664523787

 

Mladi i djeca u današnjem vremenu ne pripada socijalističkoj, moglo bi se reći da više ne pripada ni eventualnoj kapitalističkoj mladeži, ona je sastavni dio digitalne mladeži. Naša istraživanja su pokazala da mladi i djeca danas stvaraju svijest o svemu kroz digitalnu instrumentalizaciju, te da društvene mreže u razvojnom periodu imaju izrazitu snagu na promjenu pravca mišljenja. Tako određeni influenseri u stanju pokrenuti „digitalna krda mladih ljudi“ (naziv za veliku količinu folowera) i zaustaviti kod njih čitav niz do jučerašnjih navika ili privremenih radnji.

Svjedoci smo nedavnog C.Ronaldovog djelovanja na europskom prvenstvu gdje je sklonio flaše Coca Cole sa stola i rekao „pij te vodu“, zbog te njegove rečenice pomenuti brend do narednog ponedeljka izgubio oko 4 milijarde dolara. Tako je i sa našom mladeži. Uglavnom iz našeg istraživanja pokazuje se da djeca i mladi slušaju jedni druge, a posebno se okreću ka idejama gdje je su i sami uključeni i izloženi televizijskom djelovanju. S tim u vezi problem oko nečuvanja prirodne i životne okoline na prostoru Grada Tuzle i FBiH mogao bi se početi rješavati stvaranjem TV kanala (u ovom slučaju web tv kanala) koji bi izvršio direktan utjecaj obzirom da bi oni bili i sami akteri u njemu.

Eko TV je interaktivni projekat koji nastaje u suradnji sa djecom iz osnovnih škola koji u otvorenim emisijama rade na osvještavanju problema zagađenosti u prirodnoj i životnoj okolini.

Naime, djeca će kroz ovaj projekat proći kroz proces edukacija o načinu na koji bi trebalo pristupiti problemu zagađenosti životne i prirodne okoline nakon čega će praviti emisije u kojima će se raspravljati o problemu do direktnih akcija. Emisije su zamišljene kao trajni dokument koji bi mogao ući u školske ustanove kao primjer kako se treba čuvati svoja okolina i koje su eventualne posljedice do kojih može dovesti nemar prema svom eko-sistemu.

Projekat realizira organizacija Eventus u saradnji sa organizacijom Magic Factory, a sufinansira Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

 

Projekti

eVentUs | All Rights Reserved.