Adresa: Pašage Mandžića 93, 75000 Tuzla
Telefon: +387 35 258 267

O nama

Udruženje građana „Eventus“ osnovano je u aprilu 2019. godine sa ciljem organizacije kulturno – zabavnih i turističkih događaja radi udruživanja umjetnika različitih sfera djelovanja (muzičara, glumaca itd.) te ostvarivanja njihovih profesionalnih interesa i zaštita njihovih prava, kao i razvoj bh. muzičke, glumačke, književne, likovne scene i očuvanje njihove baštine, te zaštita bosanske tradicije i promocija turističkih potencijala kroz organizaciju sajmova i festivala tradicionalnih jela, suvenira i kulturno - umjetničkog stvaralaštva uopšte.

Kao novosnovano Udruženje do sada smo organizirali i realizirali nekoliko velikih projekata: Zimski Grad Tuzla, Cross culture, Undergraond music festival, promocija knjige „Klopka za Zeusa“, a u planu je realizacija još nekoliko projekata.

Djelatnosti Udruženja su:

 • afirmacija kulturnih i turističkih vrijednosti Bosne i Hercegovine i stvaralaštva iz ovog područja,
 • afirmacija kulturnih i turističkih vrijednosti na području Tuzlanskog kantona i šire kroz pripremu i realizaciju različitih događaja koji imaju za cilj promociju kulturnih i turističkih potencijala Tuzlanskog kantona i šire, a sve u skladu sa Zakonom,
 • organiziranje kulturno-umjetničkih i turističko-ugostiteljskih manifestacija, radionica, zabava, stručnih skupova i savjetovanja o pitanjima zaštite kulturno-historijskog naslijeđa kao i turističkih potencijala,
 • učestvovanje u organiziranju izdavanja pisanih djela i publikacija iz oblasti kulture i umjetnosti kao i turizma,
 • zaštita prava izvođača – umjetnika, uključujući i iznajmljivanje snimljenih izvedbenih materijala,
 • zalaganje preko državnih i drugih tijela i organizacija, za formiranje i provođenju kulturne politike u skladu s ciljevima Udruženja,
 • davanje poticaja i učestvovanje u razvijanju stručnih i kolegijalnih odnosa među članovima i kulturnim djelatnicima uopšte,
 • pružanje stručne, tehničke i pomoći druge vrste, drugim umjetničkim i sličnim udruženjima, te organizacijama u realizaciji manifestacija/događaja
 • saradnja s drugim sličnim udruženjima i organizacijama iz područja kulture i umjetnosti i turizma u zemlji i inostranstvu, skladno Zakonu,
 • organizovanje seminara, radionica, treninga, te drugih oblika neformalnog obrazovanja, te davanje savjeta i pomoći iz intelektualnog, PR i drugih domena, a s ciljem promicanja kulture, turističkih potencijala i rodnih (gender) prava
 • izrade publikacija (informativnih, stručnih, edukativnih...) u skladu sa ciljevima i djelatnostima Udruženja,

Projekti

eVentUs | All Rights Reserved.